حفظ حریم خصوصی کاربران

«بی پارک | Bipark»به اطلاعات و حریم خصوصی کاربران خود، برای حفظ اعتماد آنان به عنوان یکی از مهمترین ارزش های کاری خود، احترام می گذارد.

اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، آدرس، شماره تلفن، مشخصات خودرو و ... برای همیشه نزد «بی پارک | Bipark» محفوظ است و صرفا برای ارایه خدمات مناسب به شما استفاده می شود.