دسته: مقالات

آشنایی با پارکینگ های هوشمند

آشنایی باپارکینگ هوشمند ... سیستم اتوماتیک پارکینگ هوشمند که با عنوان پارکینگ مکانیزه شناخته می شود، یک سیستم مکانیکی طراحی شده برای به حداقل رساندن مساحت برای جای پارک خودرو میباشد . استفاده بهینه از فضا زمان و هزینه بی...

پیش بینی پارکینگ و حل مشکل ترافیک در بی پارک

بی پارک با پیش بینی پارکینگ به حل معضل ترافیک سنگین شهری (بعنوان یکی از مشکلات زندگی شهری جدید و ماشینی شدن جوامع بشری) می پردازد. با افزایش جمعیت و رشد غیر اصولی شهرها از یک طرف و افزایش خودروها ازطرف دیگر به منظور کاهش...