ماه: اکتبر 2019

نقد اجرای طرح پارک حاشیه ای منطقه ۲ تهران

نقدی بر "اجرای طرح پارک حاشیه ای در منطقه ۲ تهران"؛ معضل پیدا کردن جای پارک در کلان شهر ها به قدری جدی است که باید برای آن راه حل هایی در نظر گرفته شود. از جمله مشکلاتی که یافتن جای پارک برای شهر و شهروندان به وجود می آورد می...