ماه: آگوست 2019

عوامل موثر بر بهبود ترافیک شهری و کمبود پارکینگ

در این پست ، بی پارک به یکی از مشکلات امروزی جامعه ما یعنی ترافیک شهری ناشی از کمبود پارکینگ می پردازد. همه با آن درگیر هستیم. گاهی اوقات سبب می شود وقت زیادی کاملا درگیر آن شود. به تبع نیز استرس و اعصاب خوردی به همراه داشته...