معضل پارکینگ در شهرهای بزرگ، معضل بی پارکی!

معضل پارکینگ در شهرهای بزرگ، معضل بی پارکی!

معضل پارکینگ در شهرهای بزرگ، معضل بی پارکی!

واقعا پارک کردن یک موضوع و دغدغه مهم این روزهاست که ما برایش دو صفحه سبک زندگی برویم؟ عددها و رقم ها و آمارها نشان می دهند که بله. معضل جای پارک نه تنها در تهران که در خیلی از شهرها این روزها از روی اعصاب رونده ترین درگیری هایی است که بیخودی درگیرش می شویم و کلی وقت و انرژی از ما می گیرد.

* روزانه در کلانشهری مثل تهران حدود ۵٫۵ میلیون خودرو در خیابان های شهر رفت و آمد می کنند و حدود ۱۳۰۰ خودرو جدید به خیابان های تهران اضافه می شود.

* بیش از ۵۰ درصد شکایت های همسایه ها و شهروندان در شهرهای بزرگ از یکدیگر مربوط به سد معبر یا پارکینگ نامناسب خودروها در خیابان ها یا حتی پارکینگ مجتمع های مسکونی است.

* در شهری مثل تهران آمارها نشان می دهد که تعداد ۱۰۵۰۰ فضای پارک خودرو در ۱۵۰ محور و ۱۵۰۰ فضای پارک موتورسیکلت در ۲۰ معبر وجود دارد که توسط پارکبان ها کنترل می شود.

* کارشناسان ترافیک اعلام می کنند که تهران ۶۰۰ هزار جای پارک کم دارد.

* اگر در زمینه پارک کردن مشمول توقف غیرمجاز و دوبله شوید، تاوانش پرداخت ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی است. البته اگر محل پارک تان باعث اختلال در عبور و مرور یا سد معبر در معابر شهری شود، ماموران راهنمایی و رانندگی شما را ۲۰ هزار تومان جریمه خواهند کرد.

* معابری که با هزینه های زیاد در شهرهای بزرگ ایجاد شده اند، تح%

این مطلب را به اشتراک بگذارید: